Skogsvårdsstyrelsen sparar

Skogsvårdstyrelsen i södra Götaland där Halland ingår tvingas nu till besparingar med 4, 5 miljoner kronor. I Halland kommer fyra av de 24 anställda att bli uppsagda och de två distrikten slås ihop till ett distrikt i länet.
Skogsvårdsstyrelsen tvingas nu prioritera myndighetsutövningen, och därför är det främst rådgivningen som berörs av besparingarna, säger Sven Nilsson som distriktschef i Ullared till Radio Halland.