Halland

Ny teleskopanläggning på Råö

En ny teleskopanläggning ska byggas på Råö Rymdobservatorium. Anläggningen kräver intrång i såväl ett naturreservat som ett område av riksintresse för friluftslivet. Nu har länsstyrelsen godkänt bygget.

Anläggningen skall byggas på två åkerfält där antenner ska kopplas samman med en mottagare i en container. Ett två meter högt staket ska byggas runt hela anläggningen och el- och datakablar dras in i naturreservatet Svängehallar-Fjärehals. Dessutom byggs en serviceväg.

Området där arbete nu planeras berör riksintressanta Onsalalandet med Kungsbackafjorden. Teleskopanläggningen ingår i ett internationellt forskarsamarbete med centrum i Holland. Tekniken ger möjligheter att förstå vad som sker när de första stjärnorna i universum tändes för cirka 13 miljarder år sedan.