Halmstad

Halv seger för sopprotester

Slagghögarna vid Kristineheds sopförbränning i Halmstad får inte bli så höga som vad företaget begärt. Därmed ger kommunstyrelsen åtminstone delvis vika för de kraftiga protesterna för många som bor på Vallås.

Det kommunala energi- och återvinningsföretaget HEM ville ha tillstånd till åtta meter höga slagghögar, men politikerna tycker att högarna bara får vara fem meter i den nya detaljplanen .

Kommunstyrelsen vill också påskynda arbetet med den nya deponin i Kistinge som ska ersätta den nuvarande i Skedalahed, uppger Hallandsposten.