Halland

Elever slarvar med säkerheten

Eleverna på länets två naturbruksgymnasium slarvar ofta med säkerhetsutrustningen. Det anger eleverna själva i en enkät som gjorts på Plönninge- och Munkagårdsgymnasiet.

– Det är smågrejer, när man är fullt upptagen med annat så tänker man sig inte för. Då glömmer man de där glasögonen, man hittar kanske inga. Det ligger inga där man behöver dem och sådana grejer kan göra att man inte tar på sig det, säger John Pålsson som går andra året med inriktning mot Maskin på Plönningegymnasiet.

Vilka konsekvenser kan det få?

Ja, om man inte har glasögon kan man ju skada ögonen och bli av med synen, säger John Pålsson.

Att glömma skyddsutrustningen kan få svåra konsekvenser. Och det är just konsekvenserna som länets naturbruksgymnasier ska inrikta sig mot när de i framtiden lär ut säkerhetstänk till eleverna, det säger Anders Frisk, som är skyddsombud och lärare på Plönningegymnasiet utanför Halmstad.

– Man kan göra låtsasolyckor och visa på hur det kan se ut, det skulle också kunna vara någonting som kan skrämma upp. Det är många som tycker att lite skrämselpropaganda är nog inte fel i det här sammanhanget. Det är nog det som får dem att haja till, säger Anders Frisk.

En enkät som Anders Frisk har låtit eleverna svara på visar att de allra flesta är medvetna om säkerhetsriskerna inom skogs- och lantbruket. En tredjedel har råkat ut för en olycka som lett till läkarbesök. Ändå anger ungefär hälften av eleverna att de inte alltid använder skyddsutrustning.

– Det är de där smågrejerna de slarvar med, inte de stora grejer som skyddsskor och hjälm i skogen, det tror jag inte, säger Anders Frisk.

På gårdsplanen utanför Plönningegymnasiet tränar eleverna på att köra olika maskiner och fordon. John Pålsson försöker tänka till när det gäller säkerheten.

– Jag hade bälte på mig nu, det använder jag hela tiden när det finns. För det är rätt gott att ha om man skulle välta, säger John Pålsson.