Varberg

Ringhals vill stoppa bostäder

Ringhals vill stoppa planerat bostadsbyggande i närheten av kärnkraftsverket.

Vattenfall som äger Ringhals vill att den föreslagna detaljplanen stoppas av kommunen därför att det på sikt skulle hindra en utbyggnad av nya reaktorer som kommer att finnas i ett förslag från regeringen. Buller från befintlig verksamhet är också ett argument för att inte bygga mer på området, berättar Hallands Nyheter.