Halland

Massapriset nära rekordnivå

Massapriset börjar närma sig rekordnivåerna från 1995. Om några månader kan priset vara där och det gynnar Södra Skogsägarna och Värö Bruk.

– Det är ett väldigt tryck på att leverera massa just nu. Det är en väldigt stark marknad, säger Per Braconier, informationschef på Södra.

Och hur är det för Värö?

– Värö är en av våra stora produktionsenheter för massa, så det är väldigt gynnsamt för Värö som drar nytta av denna starka marknad, Per Braconier.

Det är världsmarknaden som styr priset på massa. Och på världsmarknaden är Kina stort. Kina har på senare år kraftigt ökat sin massaimport, vilket har påverkat prisuppgången. Ett annat skäl är att jordbävningen i Chile slog ut den chilenska massaindustrin, som normalt svarar för nästan en tionddel av världens totala massaproduktion.

Men massapriser kan svänga väldigt snabbt.

– För ett år sedan, efter den världekononmiska krisen, hade vi ett krisläge med väldigt snabbt fallande massapriser. Vi var tvungna att ta det längsta produktionsstoppet som Södra tagit för att parera en marknadssvängning, säger Per Braconier.