Laholm förebild i ungdomsarbete

Laholms kommuns ungdomspolitiska arbete gör att man blivit tillfrågade om att ordna en konferens om ämnet, dit andra kommuner är inbjudna.
Det är efter en förfrågan från Ungdomsstyrelsen, en statlig myndighet som bland annat stödjer utvecklingen av kommunal ungdomspolitik, som kommunen tackat ja till att hålla konferensen.

På konferensen ska kommunen bland annat berätta om projektet ”Ungdomars villkor”. Projektet innebar att kommunala tjänstemän och politiker under åren 2000 till 2003 åkte ut till kommunens tätorter för att ta reda på vad ungdomarna vill.

Ulf Martinsson som är projektledare säger att det arbetet är unikt i Sverige, en annan orsak till att just Laholms kommun blivit tillfrågad är att man ligger i topp i Sverige när det gäller antalet unga politiker.