Könssjukdomar ökar - unga människor har tappat respekten för de enligt smittskyddsläkare

Könssjukdomarna ökade påtaglig under förra året i Sverige, inte minst de svåra som HIV och syfilis. Men den allra vanligaste, klamydian, har man i Halland tack vare de insatser som gjorts, jämförelsevis positiv statistik för, enligt smittskyddsläkare Anders Lindberg.
Anders Lindberg påpekar att man under senare år här i länet arbetat aktivt mot klamydian, med många provtagningar och kontroll av spridningsvägar.

När det gäller HIV och syfilis så ökade antalet registrerade hiv-fall i Sverige med drygt 30 procent förra året och för syfilis med 40 procent. I Halland hade man fem hiv-fall, vilket var ett mer än under 2002. För syfilis var ökningen större, fem fall 2003, jämfört med ett året innan.

Det som oroar Anders Lindberg mest är att vi i allt mindre utsträckning bryr oss om att skydda oss. Han säger till P4 radio Halland att det finns rätt tydliga tecken på att unga människor idag använder kondomer i mindre utsträckning och har fler och farligare sexkontakter och det beror nog på att man tappat respekten för de här sjukdomarna.