Fladen och Middelgrund lämpliga för fiskestopp

Lilla Middelgrund och Fladen och tre andra områden är bäst lämpade för att prova ett totalt fiskestopp. Det anser Naturvårdsverket och Fiskeriverket, som i enligt med ett av delmålen i miljökvalitetsmålet för hav och kust, utrett frågan om fiskeförbud i ett marint skyddat vatten.
Nu får berörda parter ge sina synpunkter på Naturvårdsverket och Fiskeriverkets förslag och sen lämnas utredningen över till regeringen mot slutet av februari.