Fler unga utan jobb

1500 unga människor, det vill säga personer mellan 18 och 25 år, i Halland är utan arbete just nu. Det är tio procent fler jämfört med förra året.
Magnus Lemon, som är biträdande chef på arbetsförmedlingen i Halmstad säger att ungdomar är de
som först märker av en vikande konjunktur. En annan orsak är att arbetsförmedlingen inte har lika mycket pengar som tidigare att använda för att få unga arbetslösa i sysselsättning.

Magnus Lemon säger att ungdomarna tack och lov inte är arbetslösa så länge. De långtidsinskrivna, de som varit utan jobb i mer än två år, är bara 40 stycken i Halland. Däremot de långtidsarbetslösa, det blir man efter tre månader, har ökat kraftigt, vilket enligt Magnus Lemon mycket hänger ihop med att arbetsförmedlingens minskade resurser.

Halmstad har tidigare varit den hallandskommun med den största ungdomsarbetslösheten. Men dom många nyetableringarna av stora affärer har gett många unga jobb. I stället har Falkenberg förhållandevis flest unga utan arbete, relativt sett, nu. Tillsammans med Varberg och Laholm ligger man till och med över riksgenomsnittet. I Hylte och Kungsbacka har situationen alltid varit bättre när det gäller arbetslöshet, så är det nu också.