Ringhals kan få nya reaktorer

Ringhals har ännu så länge i teorin lika stor chans som Forsmark eller Oskarshamn att få nybyggda kärnkraftsreaktorer i framtiden. Det menar chefen för Vattenfalls kärnkraftsverksamhet Mats Ladeborn, sedan regeringen i går lagt sitt förslag till riksdagen om att tillåta nya reaktorer.

– Det görs möjligt på de platser där det redan finns kärnkraft, så det är klart att då är Ringhals ett av tre möjliga områden, säger Mats Ladeborn.

Om man förutsätter att Vattenfall får vara med och bygga, tycker ni att Ringhals är en lämplig plats för en eller flera nya reaktorer?

– Det är för tidigt att säga, det får vi återkomma till.

Var finns det bäst utrymme att bygga, Ringhals eller Forsmark?

– Jag tror förutsättningarna är ungefär likadana, det finns utrymme och plats på alla tre platser.

I går lade regeringen fram sin väntade proposition om kärnkraftens framtid. Regeringen föreslår att nya reaktorer får byggas på Ringhals, Forsmark och Oskarshamn, men det får inte sammanlagt bli fler än de tio som finns i dag.

Att planera och bygga en ny reaktor tar tio till femton år. Men de gamla reaktorer som nu moderniseras kanske kan köras i 20 år till, så även om centerpartister eller andra skulle fälla förslaget om nya reaktorer i riksdagen så finns det tid att fundera på hur man ska göra i stället.

– Då får det bli fråga om att återigen se över livslängden på våra befintliga anläggningar, säger Mats Ladeborn.

Samtidigt föreslår regeringen att kärnkraftsbolagen får ett betydligt större ekonomiskt ansvar vid en kärnkraftsolycka. Men det påverkar egentligen inte hur man tänker kring säkerhetsfrågor på Ringhals.

– I stort sett inte, som jag ser det, utan vi anser att detta är ett rimligt förslag och vi tar det ansvar som ligger i förslaget, säger Mats Ladeborn chef för Vattenfalls kärnkraftsverksamhet.