Protester mot nedlagd jourcentral hjälpte inte

Den nattöppna sjukvården kommer att försvinna i Kungsbacka.
I dag fattade närsjukvårdsnämnden ett beslut som innebär att den nuvarande jourcentralen, som är öppen hela natten, ska ersättas av en när-akut som stänger vid midnatt.
Socialdemokraterna som tidigare stöttat idén om en närakut säger nu nej - bland annat därför att nämnden beslutade att utreda om det går
I att spara pengar genom att lägga ut den nya närakuten på entreprenad.
Folkpartiet tror att en sådan upphandling kan pressa priset så att det går att ha öppet på nätterna även i fortsättningen - men närsjukvårdsnämndens moderata ordförande Margareta Ödman är tveksam till det.