Protester även från personalen på Lindbergs skola

Nu protesterar också personalen vid Lindbergs skola utanför Varberg mot förslaget att bygga om skolan så att 160 elever får gå i lokaler som inte är helt permanenta.
Detta är en lösning vi inte kan acceptera, skriver personalen i ett brev till kommunstyrelsen som tar upp det här billigare förslaget i morgon.
Det enda rimliga enligt personalen är att bygga två fullvärdiga F-9-skolor, en i Lindberg och en i Trönninge, och att båda byggs för 500 elever vardera.
Enligt det aktuella förslaget ska Lindbergs skola byggas för 450 elever.
Tidigare har även föräldraföreningen krävt att alla lokaler i den nya skolan ska ha samma höga kvalitet.