Halmstad

Kommunen gjort fel i byggärende

Halmstad kommun har gjort fel eller varit försumlig vid myndighetsutövning i ett gammalt bygglovsärende. Det konstaterar tingrätten i en dom som kom idag.

Bakgrunden är ett bygglovsärende från 1998 där byggnadsnämnden gav en man tillåtelse att göra en tillbyggnad på huset. Tillbyggnaden byggdes klart och då klagade en granne. När ärendet sedan hamnade hos länsstyrelsen så konstaterade man att tillbyggnaden var otillåten.

Men detta struntade Halmstads byggnadsnämnd i och beviljade istället ett nytt bygglov. Ett beslut som ogillades i högsta instans. En process som tog nästan tio år. 2007 tog byggnadsnämnden istället beslutet att tillbyggnaden skulle rivas.

I och med dagens tingsrättsdom får mannen ersättning för det han tvingades riva och dessutom ska kommunen ersätta hans rättegångskostnader på drygt 300 000 kronor. Domen kan överklagas till hovrätten.