Svalt för klassisk musik

Intresset för klassisk musik är på väg att svalna i Halland. Gästspelen av orkestrar från andra håll i landet blir allt dyrare, det är inte lika många som abbonnerar på platser på konserter och det är svårt att fylla platserna i olika ensembler.


 

Lena Borgljung som är länsmusikchef i Halland säger att en av anledningarna till det svalnande intresset kan vara att vi tycker att vi får en lika bra musikupplevelse av att lyssna på klassisk musik i de allt bättre musikanläggningarna vi har hemma. Barns intresse för att spela klassisk musik gör också att färre vuxna kommer i kontinuerlig kontakt med klassisk musik, tror Lena Borgljung.