Vill ha ny organisation mot kvinnovåld

Kungsbacka bör skapa en ny organisation som kan arbeta med frågor om kvinnovåld. Det föreslår fem politiker i en motion till kommunfullmäktige. Enligt motionen kan de som redan idag arbetar med kvinnovåld, till exempel polis, närsjukvård och kvinnojourer samla sig i en ny organisation. Ett samarbete skulle kunna förebygga våld och öka anmälningsbenägenheten bland annat, menar de fem bakom motionen i Kungsbacka.

Iden är att de som idag jobbar i Kungsbacka kommun med frågor som familjevåld, till exempel polisen, närsjukvården, kvinnojouren med flera samlar sig för att kunna hjälpa ännu fler och hjälpa ännu tidigare.


Då kan man, som det står i motionen, skapa ett helhetspaket som tar hand om kvinnan, mannen och barnen, öka kunskapen om problemen, ordna helhetslösningar och förebygga våldet.


Fem kvinnor, fem politiker från fem olika politiska partier har skrivit under och Maj-Britt Rane Andersson tycker att det är viktigt att det är en gränsöverskridande fråga


Kostnaderna till ett sånt här centra skulle kunna komma från de resurser som redan idag läggs på de enskilda myndigheterna eller organisationernas arbete.