Giftiga ämnen i mark vid biblioteksbygge

Arsenik och cancerframkallande ämnen, så kallade PAH har hittats i grundvattnet där Halmstads nya bibliotek ska byggas.
Halterna överstiger gränsvärdena, när det gäller PAH tio till tolv gånger, men enligt de konsulter som tagit proverna bedöms de inte utgöra någon akut risk för människors hälsa eller miljön.
Miljö- och hälsoskyddschefen Jerry Blomqvist säger till Hallandsposten att han är förvånad över arsenikfyndet, däremot inte när det gäller PAH eftersom det har funnits en bensinstation, gamla Rexfabriken och gummifabriken i området tidigare.

Man ska nu ta ställning till resultaten på ett möte i veckan.