Vinst för Elanders

Tryckerikoncernen Elanders redovisar en vinst före skatt på 53,1 miljoner kronor för 2003.


Det kan jämföras med förlusten på 369,5 miljoner kronor året innan.


Bolaget skriver att man väntar en förbättring i såväl omsättning som resultat före skatt under 2004.