Förslag om att ge nyinflyttade barnfamiljer i Hylte hyresfritt år

Hyltebostäder borde erbjuda barnfamiljer som flyttar till Hylte ett hyresfritt år. Det tycker Kurt Andersson som är ordförande i Rydöbruks samhällsförening.

Kurt Andersson menar att det behövs radikala grepp för att bryta den negativa befolkningsutvecklingen i Hylte och hans förslag är att det tredje året skulle blir hyresfritt, för att på så sätt undvika att lycksökare uttnyttjar erbjudandet.Stiftelsen Hyltebostäders ordförande har kommenterat Kurt Anderssons förslag med att kostnaden för att erbjuda ett hyresfritt helt år kan bli väl häftig men att idéen kan vara värd att diskutera på någon nivå.