Risken inte akut för översvämningar

Vattenflödena i de större halländska åarna håller sig fortfarande gott och väl inom breddarna. SMHI har varnat för höga flöden, på grund av snösmältning och mer nederbörd.

På sydkrafts driftcentral i Laholm säger man att vattenmängderna i Ätran, Nissan och Lagan ökade för ett par dagar sedan i kustområdet. Däremot har man ännu inte sett någon större tillrinning från det småländska höglandet. Också vid Värö Bruk, där man övervakar Viskans vattenflöde, uppger man att vattenmängderna är förhållandevis begränsade. Där, liksom hos Sydkraft, garderar man sig för vad som kan komma under de närmate dygnen från tillrinngsområdena.