Många brister i gatubelysningen i Halmstad

Lyktstolparna i Halmstad behöver rustas upp mer än vad Tekniska kontoret tidigare trodde.

En fördjupad besiktning av gatuljusen i centrum visar att det finns många brister och därför behöver samtliga av kommunens 23 000 ljuspunkter kontrolleras.Kommunledningen sa idag i princip ja till ett extraanslag på fem miljoner och där även behovet av akuta reparationer ingår.