Vägar under vatten i Halland

Mer än tio vägar i Halland är översvämmade och ett par vägar avstängda efter allt regnande och all snö som smält hastigt dom senaste dagarna.På vägverket har nu fullt upp med att pumpa bort vatten som samlats i vägtunnlar. Vägverket har också satt upp varningsskyltar längs de vägar svämmats över.

Vägar som är helt eller delvis avstängda är väg 628 vid underfarten under motorvägen söder om Getinge.

Väg 765, tunneln under motorvägen vid Jeppargård öster om Varberg.

Väg 905 mellan Frillesås-Idala är också avstängd på grund av mycket vatten under en viadukt.