Halland

Många får rätt behandling

I Halland fick tre av fyra, 76 procent, av strokepatienter med förmaksflimmer blodförtunnande behandling, enligt den senaste statistiken. Därmed ligger Halland på fjärde plats i listan över landsting som sätter in behandlingen, som är högt prioriterad av socialstyrelsen.

Förmaksflimmer som är en stor riskfaktor för stroke behandlas mycket olika i landstingen. Det visar en genomgång som Hjärt- och Lungfonden gjort.

Genomsnittet i riket var att 63 procent av patienterna fick behandling med blodförtunnande medel.

Var femte som drabbas av stroke, 6 000 personer årligen, får det till följd av förmaksflimmer.