Södra Halland

Polis misstänkt för tjänstefel

Åklagarmyndighetens enhet för polismål har inlett förundersökning om misstänkt tjänstefel mot polis i Halland. Enligt åklagaren rör det sig om hur polisen samarbetat med socialtjänsten i ett ärende. Ännu är ingen enskild polis utpekad som misstänkt, säger åklagaren Bo Lindgren.