Halland

Satsning för att minska självmord

Psykisk livräddning är att hindra människor från att ta sitt liv genom att se dem och lyssna på dem. I dag bjöd psykiatrin i Halland in representanter från bland annat kommuner, skolor och räddningstjänster till en temadag för att diskutera det här och hur man gör.

Jan Beskow, professor, psykiater och vice ordförande i Suicidprevention i Väst, var en av talarna på temadagen. 

– Det finns egentligen bara ett enda stort etiskt problem i det här sammanhanget nämligen att vi tillåter 1500 människor dö varje år, varav 90 procent är på grund av psykisk störning. Det skulle vara absolut helt otänkbart inom vilket annat medicinskt område som helst.

1500 människor, det är fler än vad som dör i trafiken varje år?

– Ja, tre-fyra gånger mer. Det är som två sjunkande Estoniabåtar, säger Jan Beskow.

För att minska antalet självmord krävs mer kunskap hos den personal som jobbar inom psykiatrin, men inte bara där. Alla som i olika sammanhang i samhället har kontakt med självmordbenägna människor kan hjälpa till.

– Vi har lärt oss om fysisk livräddning som hjärt- och lungräddning men mycket lite om psykisk livräddning.

Hur gör man då?

– Ser man någon som är deprimerad så är första uppgiften att stanna kvar och inte springa sin väg. Att aktivt lyssna. Det viktigaste problemet är att få personen att överleva.