Hylte

Oklart samarbete efter valet

Den tydliga blockindelningen mellan partierna på riksplanet är inte lika utpräglad i landets kommuner, enligt Sveriges Radios kartläggning. Hur partierna planerar bilda majoritet i Halland är allra otydligast i Hylte. Centerns Lennart Ohlsson säger att partiet inte låst sig på något vis.

En partiföreträdare för varje parti i de halländska kommunerna har fått frågor på om de planerar bilda majoritet enligt de båda blocken och bara drygt hälften av dem som svarat säger att man planerar det. Nästan ingen går till val på gemensam valplattform.

I Hylte är det i dag Centern och Socialdemokraterna som har majoritet. Och enligt Lennart Ohlsson kan partiet tänka sig olika samarbetspartner.

– Vi är intresserade av att delta i ledningen för den här kommunen även i fortsättningen och ber väljarna om att få så stort mandat som möjligt för att få ett stort centerinflytande även i fortsättningen.

Centerpartiet i Hylte skriver i sin handlingsplan inför valet att de arbetar för en bred majoritet där Centern ska vara det största ickesocialistiska partiet. I praktiken kan man säga att en röst på Centern i så fall antingen innebär en röst som också stödjer Socialdemokraterna, eller en röst som också stödjer Moderaterna och de andra borgerliga partierna. Men det vill Lennart Ohlsson inte riktigt hålla med om.

 – Nej, det är en röst på centerpartiet och att vi ska få genomslag för den politik som vi står för.

Bland de borgerliga allianspartierna är det Centern som är det största i Hylte. Moderaterna är näst störst och de hade helst sett ett tydligt borgerligt samarbete. Desirée Hultberg, förstanamn på Moderaternas lista, tror att man får väljarnas förtroende genom att vara tydlig om sina planer.

– Vi ska ju behålla den borgerliga regeringen och då tycker jag det skulle vara rätt så bra om vi kunde få en allians i kommunen också, säger hon.

Också på vänstersidan är det oklart hur ett samarbete skulle kunna se ut. Idag sitter det inte någon från varken Vänsterpartiet eller Miljöpartiet i kommunfullmäktige. Michael Arnström, kommunråd för det största partiet, Socialdemokraterna, tror däremot att det sätt som man jobbat på i Hylte, med samarbeten över blockgränserna, har varit en styrka. Han berättar om ett budgetarbete för sex, sju år sedan då en majoritet på 80 procent klubbade igenom budgeten.

 – Då fick man en trygg utveckling och man tog breda beslut som också överlevde och genomfördes. Och den styrkan tror jag vi som liten kommun måste utnyttja, säger Michael Arnström.