Arbetsmiljöverket larmar

Veterinärer utsätts för hot

Allt fler veterinärer och rovdjurshandläggare utsätts för hot och våld vid inspektioner och i sin yrkesutövning. Nu uppmanar Arbetsmiljöverket landets länsstyrelser att agera.

Enligt verket blir personalen hotfullt bemött av psykiskt labila personer som till exempel inte vill acceptera beslut att ta hand om vanvårdade djur.

Personalen utsätts även för telefonterror och förföljelse på sin fritid. Rovdjurshandläggare utsätts inte sällan för hot per telefon, mejl eller brev. De kan få sina bilar repade eller däcken sönderskurna.

Enligt Arbetsmiljöverket är länsstyrelserna skyldiga att så långt som möjligt förebygga riskerna för hot och våld i jobbet.

Det är viktigt att man inte är ensam vid inspektioner, man bör alltid vara minst två personer, särskilt i osäkra situationer, säger Gunnel Crona, avdelningschef vid Arbetsmiljöverket.