Laholm

Explosionsrisk på företag i Laholm

Arbetsmiljöverket överväger att göra en åtalsanmälan mot företaget Cellplast Direkt i Laholm. Det meddelar verket i ett inspektionsmeddelande där man samtidigt ställer krav på företaget att förebygga risker för dammexplosion.

Vid sin inspektion upptäckte Arbetsmiljöverket att företaget, som funnits sedan 2005, överhuvudtaget inte beaktat den risk för dammexplosioner som verksamheten innebär.

En risk som omfattas av detaljerade regler och skyddsåtgärder som Cellplast nu måste genomföra.

Senast den 1 juli måste Laholmsföretaget redovisa en handlingsplan.