Halmstad

Journalist JO-anmäler polisen

En journalist i Halmstad JO-anmäler tre poliser inom närpolisen i Halmstad för att bara ha hört ett vittne trots att det fanns flera på plats i samband med en misshandel på Stora torg i Halmstad i september.

Enligt journalisten har detta lett till att offret för misshandeln nu är åtalad som förövare.

Enligt JO-anmälan har polisen underlåtit att rätta till felet i efterhand trots flera påpekanden från journalisten. Polisens agerande ska också ha anmälts till Riksenheten för polismål.