HALLAND

Elever på särskolan kan skolka gratis

En lärare vid särskolan i en halländsk kommun vill göra det möjligt att dra in ersättningen för särskoleelever som skolkar. Läraren tycker att frånvaro utan giltiga skäl bör få konsekvenser även för den som är funktionshindrad.

I dag går det inte att dra in det ekonomiska stödet för särskoleelever som får så kallad aktivitetsersättning vid förlängd skolgång från Försäkringskassan.

– Bestämmelserna om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång innehåller ingen reglering om att rätten till ersättning skulle upphöra vid olovlig frånvaro från undervisningen, det som man brukar kalla skolk. Så det finns faktiskt ingen laglig reglering av det i dag, säger Johanna Hjalmarsson på Försäkringskassans huvudkontor.

Läraren på den halländska särskolan berättar att det finns en liten grupp av elever som har skyhög frånvaro. Men deras ekonomiska ersättning kommer från Försäkringskassan, och det finns inga regler om att de kan förlora pengarna om de skolkar, så som CSN kan dra in stödet om en vanlig gymnasieelev är borta för mycket.

Eleverna lär sig att man kan strunta i skolan och ändå leva gott, och det skapas ett bidragsberoende, menar läraren på särskolan, som nu har vänt sig till regeringen och vill att politikerna ska göra något åt saken.

-- Det är naturligtvis bekymmersamt att det blir olika förutsättningar. Jag förmodar att den som har studiemedel från CSN kan bli av med sin ersättning om den skolkar, men den som har aktivitetsersättning på grund av förlängd skolgång kan eller behöver inte bli av med sin ersättning, säger Hjalmarsson.

En statlig utredning har föreslagit att även särskolans elever ska få sin studiehjälp via CSN, och på så sätt jämställas med andra elever.

Många av dem som har yttrat sig om det förslaget håller med, säger Eva Seppälä på socialdepartementet. Men regeringen hinner inte lägga något förslag före valet.

magnus.hagstrom@sr.se