Kungsbacka

Arbetslösheten dyrare än beräknat

Individ- och familjeomsorgen i Kungsbacka räknar med att gå närmare 15 miljoner kronor back i år. Det är över tio procent av årets budget.

Det beräknade underskottet beror framför allt på att den höga arbetslösheten kostar pengar i form av försörjningsstöd, alltså socialbidrag.

Men även institutionsvården för vuxna missbrukare ser ut att bli betydligt dyrare än beräknat. Samtidigt ökar behovet av familjehemsvård, så även där uppstår extra kostnader.

Bostadsbristen i Kungsbacka bidrar till att förvärra problemen och därför försöker socialtjänsten nu påskynda bygget av ett gruppboende för missbrukare.

Men det går inte att spara in hela underskottet, så chefen för individ- och familjeomsorgen vill att politikerna ska begära 11 miljoner kronor i tilläggsanslag.