Hylte

Tummen ner för vindkraftverk

Kommunstyrelsens ordförande i Hylte, centerpartisten Lennart Ohlsson, stod helt ensam när kommunstyrelsens arbetsutskott i går tog ställning till om kommunen skulle utnyttja sin möjlighet till veto mot planerad vindkraft.

Fyra ärenden med bygglovsansökningar för 46 vindkraftverk låg på bordet. Fyra ledamöter röstade för att kommunstyrelsen skulle lägga in ett kommunalt veto och säga nej till samtliga ansökningar. De var Tommy Edenholm (KV), Bengt Mård (M), Krister Mattsson (S) och Micael Arnström (S).

Kommunstyrelsens ordförande, Lennart Ohlsson (C) ville ensam ge tillstånd till de vindkraftverk som i samtliga ansökningar ligger i de prioriterade områden som finns i översiktsplanen för vindkraft och som i övrigt uppfyller de krav som finns i vindkraftsplanen.

Ansökningarna ska behandlas den 1 juni i kommunstyrelsen.