Halland

Privata läkare granskas

Ett 30-tal privata läkare i Halland som inte ingår i vårdvalsystemet får nu brev med frågor från landstinget.

Det är ett led i den fördjupade kontroll som pågår av de privata läkare som år 2008 skickade räkningar på över 70 miljoner till landstinget för den vård de utfört.

– Vi har stort förtroende för våra privata läkare, men det finns frågestecken som behöver rätas ut, säger sjukvårdsdirektör Lena Kierkegaard.

Det gäller till exempel att vissa läkare debiterat otroligt många besök vissa dagar och att nästan inga av läkarna debiterat för korta och enkla behandlingar, utan bara för de två högre stegen i skalan.

Stora skillnader finns också i hur mycket laboratorie- och röntgenundersökningar som beställts.