Kungsbacka

Konstruktionen fällde Valldahallen

Konstruktionen till taket var för klen. Det var därför som taket på Valldahallen utanför Kungsbacka rasade in när det var som värst med snö den 20 fabruari.

Taket skulle tåla 80 kilo per kvadratmetet. Den snö som fanns på taket, omkring 60 centimeter enligt SDMHI, vägde knappt 70 kilo per kvadratmeter.

- Konstruktionen skulle inte hålla även om bästa tänkbara stålkvalité använts i stommar, enligt den konsult som studerat hallen efteråt.

Hallen som byggdes 1990 kommer att ersättas med en ny som ska vara klar hösten 2011.

Kommunen ska nu titta på konstruktionerna på de andra hallarna med stora tak med låg lutning så att de klarar den nya byggnormen som ska klara en tyngd på 150 kilo per kvadratmeter.