Varberg/Kungsbacka

4600 utan teleförbindelse

Omkring 4 600 hushåll och företag är utan teleförbindelser på det fasta nätet i trakterna mellan Varberg och Kungsbacka.

De som berörs sedan 13-tiden är bland annat Frillesås, Åsa och Väröbacka inom 0340-området.

Enligt Telia kan det dröja innan felet är lagat och de meddelar också att andra än kunder hos Telia kan beröras av felet.