Hylte

Vill satsa på närodlat i framtiden

Under rubriken Hyltes framtid bjuder LRF i kommunen in politiker, tjänstemän och konsumenter till träff och diskussion i Torup ikväll. Böndernas organisation vill lyfta fram det som de små lokala företagarna på landsbygden har att erbjuda vad det gäller framför livsmedel.

– Vi hoppas att kunna lyfta de stora frågorna. Vad tycker man i Hylte kommun? Är det viktigt att kunna handla närodlad och närproducerad mat? Vi kallar konceptet dialogen för vi vill få igång ett samtal och se politikernas vardag och att de ska få en inblick i vår vardag, säger Erika Johansson från LRF:s kommungrupp i Hylte. 

Susanne Kjällén föder upp grisar och driver ett pensionat i Hylte och hon vill att politikerna ska tänka på det svenska när de ska göra upphandlingar, så att även svenskt kött kan komma ifråga.