Halland

Bonuspeng till SFI-elever införs

Det omstridda försöket med att ge en bonuspeng till invandrare och flyktingar som snabbt klarar av sina studier i svenska ska nu genomföras överallt. Försöksverksamhet som pågått i SFI-undervisningen i 13 kommuner däribland i Halmstad permanentas alltså. Detta trots många kritiska synpunkter och att försöksverksamheten inte blivit utvärderad.