Halland

Kärnavfallsfartyg kör med ecodriving

Kärnavfallsfartyget Sigyn som bland annat transporterar utjänt kärnbränsle längs Sveriges kuster, till exempel från Ringhals, har minskat sina utsläpp tack vare ecodriving. Företaget SKB, Svensk Kärnbränslehantering, har i flera steg vidtagit miljöåtgärder på det gamla fartyget.