Halmstad

Uteserveringar hindrar rullstolar

Bord och stolar på uteserveringar i Halmstad hamnar i vägen för personer med rullstol och rullatorer.

 – I dag när jag skulle förbi här så gick det ju inte. Men det är ofta den tillvaro vi har, säger Christer Brink i DHR:s tillgänglighetsgrupp i Halmstad som är en av dem som haft det svårt att ta sig fram.

Det är näringsidkarnas ansvar att lämna fri passage för personer med funktionshinder. Men Christer Brink önskar samtidigt att kommunen gjorde mer.

 – Man borde vara mer strikt och tillämpa de här reglerna på ett mer effektivt sätt. Christer Brink tycker också att det kommunala handikapprådet borde ägna sig mer åt uppsökande verksamhet.

– Jag tycker att handikappkonsulenten ska vara mera på bettet och kunna ta upp sådana här saker.

Det är Torbjörn Lagergren som är handikappkonsulent i Halmstad. Och så här reagerar han på Christer Brinks förslag:

 – Ja, det kanske inte är en så dum idé. Jag tror nog att det ändå är bäst att det är de som fattar besluten som tittar igenom det.

Men Thomas Säfström på teknik- och fritidsförvaltningen som jobbar med tillstånd för uteserveringar säger att det inte görs några särskilda kontrollbesök.

– Det hinns helt enkelt inte med, säger han.

På en uteservering i Halmstad gör travar med stolar mitt på trottoaren att Christer Brink från DHR inte kommer fram med sin rullstol.

– Jag tvingades helt enkelt ut i gatan för att komma förbi.