Halmstad

Dålig luft på Viktoriagatan

Bilar och annan trafik släpper fortfarande ut för mycket avgaser på Viktoriagatan som är Halmstads mest trafikerade gata.

Utsläppen är så stora att det uppsatta miljömålet inte nås vad det gäller kvävedioxidutsläpp. Det framgår av miljö- och hälsoskyddskontorets rapport om mätningarna av luftkvaliteten förra året.

– Man ska inte vara rädd gå ut på gatan men det finns en polisk ambition att sänka utsläppen av kvävedioxid, säger Tomas Sjöstedt som är miljö- och hälsoskyddsinspektör

– Kvävedioxid anses ge hjärt-och kärlsjukdomar på lång sikt.

– När det gäller partiklar som vi också mäter så uppfyller vi luftkvalitémålet.

På frågan om cyklister och fotgängare märker de höga halterna av kvävedioxid svara Tomas Sjöstedt:

– Personligen tycker jag att det är svårt att känna det rent fysiskt. Man ska inte vara rädd och gå eller cykla.

De alternativa vägar som finns öster och väster om Halmstads centrala delar  ratas av halmstadborna, som väljer Viktoriagatan och Slottsbron för att det är kortast.

Den som vill följa utsläppen på Viktoriagatan kan gå in på miljö- och energi på Halmstads kommuns hemsida.