Varberg

Ökar produktionen av biogas

Biogasproduktionen vid Getteröverket i Varberg ska byggas ut kraftigt.

Scandinavian Biogas, som driver verksamheten där, har slutit ett långsiktigt avtal med Göteborg Energi om att öka produktionen av biogas 15 gånger jämfört med dagens volym. Och det finns avfall så det räcker, för det handlar inte bara om hushållsavfall.

Erik Woode ansvarar för den svenska verksamheten i Scandinavian Biogas.

– Avfallet är primärt från industriella källor. Vi kommer att ha en ganska stor avfallsström, tillexempel ifrån Värö Bruk. Vi är duktiga på att utnyttja avfallsströmmar som kanske inte är så allmänt kända. 

Scandinavian Biogas, där förövrigt förre statsministern Göran Persson är styrelseordförande, tecknade ett 15-årigt avtal med Varbergs kommun i januari 2008 och tog då över biogasverksamheten vid Getteröns reningsverk. Den långsiktiga satsningen ligger också bakom den kraftiga produktionsökningen. 

Om- och utbyggnaden, i samarbete med Göteborg Energi, är redan igång och under det första kvartalet 2011 ska utbyggnaden vara klar.

Och samarbetet med Varbergs kommun är fortfarande aktuellt.

– Gasen som produceras kommer att användas lokalt i Varberg, säger Erik Woode.