Halmstad

Rödgröna lovar jobb åt unga

De rödgröna i Halmstad storsatsar på ungdomsarbetslösheten och avsätter 40 miljoner kronor på två år för att ge de unga meningsfull sysselsättning, om de vinner valet.

Blir det dessutom en rödgrön regering så kommer ytterligare 60 miljoner satsas på jobbfrämjande åtgärder.

Det handlar om att hitta jobb både inom föreningsliv, näringsliv och kommunen, det säger Aida Hadzialic en av socialdemokraternas toppkandidater i Halmstad.

– Det finns många olika saker som behöver åtgärdas inom vår egen verksamhet. Vi behöver rusta upp idrottsanläggningar med mera. Där kan ungdomarna vara en resurs som kommunen kan dra nytta av.  

Med en ungdomsarbetslöshet på 10 procent som är fallet i Halmstad så har man inte tid att vänta menar De rödgröna som i sin budget satsar 16 miljoner mer än Alliansen sett över en treårsperiod, och för nästa år satsar man 25 miljoner, nästan lika mycket som Alliansen satsar på alla tre åren.

Det är pengar som man får tillbaks i andra änden, menar kommunrådet Anders Rosén.

– Satsar man på ungdomsarbetslösheten så har kan man dra ner på det ekonomiska biståndet, vilket känns som en positiv åtgärd.

Kreativa arbetsmarknadsåtgärder kallar De rödgröna jobbsatsningar som de ska göra för att få ut de unga på arbetsmarknaden, att det är riktiga jobb betonar Aida Hazialic, även om det inte är fasta tjänster.

– Ungdomar behöver fasta tjänster men de behöver också komma in på arbetsmarknaden. Nästa steg blir att erbjuda dem fast tjänst, säger Aida Hazialic.