Halmstad

Boende kritiserar biltrafik

Bommarna till brandgatorna i bostadsområdet Vallås står ofta öppna. Det gör att bilar kör där i upp till 50 kilometer i timmen, trots att det är ett området med lekande barn. Det skriver boende i ett brev till kommunstyrelsen ordförande Carl Fredrik Graf.

Bilarna parkerar även på brandgatorna vilket kan göra det svårt för ambulans och räddningstjänst att ta sig fram.

I brevet till Carl Fredrik Graf skriver mannen som är boende på Vallås att han påtalat problemet i över två års tid. Men fortfarande saknas både farthinder och skyltning. Nu hoppas han att kommunen agerar.