Halland

Nytt tillstånd för tunnelbygget

Trafikverket vill släppa ut 50 procent mer grundvatten ur Hallandsås under arbetet med det västra tunnelröret. Det framgår under förberedelserna för det nya miljötillstånd som ska sökas för tunnelbygget.

Tunnelbygget ska vara klart 2015 men eftersom nuvarande miljötillstånd går ut 2013 måste ett nytt miljötillstånd till. I samband med det ska ett nytt så kallat samråd med närmast berörda grannar och myndigheter hållas.

I det underlag Trafikverket tagit fram till detta samråd berättar verket att bortledningen av grundvattnet behöver öka från nuvarande 100 liter per sekund till 150 liter på en del av sträckan.

Nytt i det begärda miljötillståndet är också att Trafikverket nu vill kunna återföra grundvattnet till "bergsmassan på tunnelnivå i syfte att snabbare återställa grundvattennivån".

Hittills har läckvattnet letts ut till havet.