Halmstad

Ett lokalt häkte sparar miljoner

I elfte timmen fortsätter polisstyrelsen i Halland sin kamp för att polisen i länet ska få behålla de 12 häktesplatserna som finns här.

Nu har man preciserat i grova tal vad det skulle kosta om polis och åklagare måste resa till häkten utanför länet för att genomföra förhör. Politikerna har räknat fram att ungefär 1 800 timmar per år skulle gå åt till resor till en kostnad på ungefär en miljon kronor. Dessutom tillkommer tid för advokaterna på cirka 700.000 kronor.

Kriminalvårdsstyrelsens beslut att lägga ned Halmstadhäktet ska verkställas i juli.