Halland

Kräver bättre vårdsäkerhet

Nu måste politikerna på allvar sätta säkerheten i vården på dagordningen. Det kräver Vårdförbundets företrädare i Halland.

Vårdförbundet pekar på siffror som visar på att 105 000 patienter skadas och 3 000 dör till följd av brister i vården. Det enligt Socialstyrelsens statistik från 2008. 

Vårdförbundets vice ordförande i Halland, Annelie Ekengren Eliasson, säger så här om var i vården det brister: 

– Vi vet att man även från arbetsgivarhåll vill satsa på patientsäkerhet. SKL säger att man ska halvera antalet vårdskador och vårdrelaterade infektioner. Det tycker inte vi är tillräckligt, ingen patient ska behöva skadas.

Var brister det? 

– Det brister i informationsöverföring, i läkemedelshantering och det handlar om förväxlingar och glömska.

Vilka satsningar krävs för att minska vårdskadorna?

– Man behöver ta tag i rapporteringssystemen, vi måste börja rapportera innan det hinner hända grejer. Vi måste bli proaktiva inom vården. Vi måste kunna identifiera de risker som finns, säger Annelie Ekengren Eliasson.

Vad ska politikerna göra?

– Man ska sätta det här på agendan och sätta upp tydliga mål.