Halland

Privata läkare undersöks

30 privata läkare som står utanför vårdval Halland granskas just nu av landstinget för att kontrollera om de kan ha lurat till sig skattemedel.

Landstinget har ställt ett antal frågor som man tycker det finns anledning att titta närmare på som till exempel ovanligt långa arbetsdagar med många patienter. En av dem läkare som fått flest frågor om sin verksamhet är Stellan Wallander på Karl XI:s läkarmottagning i Halmstad.

– Jag är väl en annorlunda läkare som arbetar på ett annorlunda sätt. Jag är lättillgänglig och arbetar 13 timmar per dag.

Långa arbetsdagar med många patienter är något som granskarna slagit ned på. Landstinget hävdar att dagarna i varje fall måste bli långa om varje besök är av normallängd, något som samtliga läkare angett. Knappast någon har redovisat enkla besök som ger hälften så mycket i ersättning.

– Jag tror att det är lite förvirrande för politiker och tjänstemän att förstå en doktor som kan jobba på det här sättet och som till med lämnar ut sitt mobiltelefonnummmer så att samtliga patienter kan ringa mig var vardag som helgdag, säger Stellan Wallander.

De flesta av läkarna som kontrolleras är så kallade taxeläkare och står utanför Vårdval Halland. Det är med blandade känslor som Stellan Wallander ser på granskningen.

– Det är väl ändå positivt med en revision och min förhoppning är den ska leda till ett bättre samarbete.