Halland

Dåliga på att utreda brott

Polis och åklagare misslyckas med att utreda så kallade mängdbrott; misshandel, ringa narkotikabrott, bostadsinbrott och liknande. Kritiken kommer från Riksrevisionen.

Problemet beror bland annat på att beslut som polisen själv fattat inte fått genomslag i organisationen och på att regeringen och myndigheter inte gjort vad de ska. 

Kritiken kommer från riksdagens myndighet, Riksrevisionen, som granskat hanteringen av mängdbrotten, som är över en miljon varje år. 

Polisen i Halland hamnar i mitten när länen jämförs när det gäller hur många anmälda mängdbrott som utretts och redovisats till åklagare, eller på tionde plats av de 21 polismyndigheterna. 

Andelen mängdbrott som gått till åklagare har ökat från 15 procent år 2007 till 18 procent år 2009 i Halland.