HALMSTAD

Tre segelfartyg till Halmstad

Idag får Malmstad en försmak av den stundande Marinfestivalen. De tre internationellt meriterade A-klassfartygen Christian Radixh, Sørlandet och stadsmilitärfartyget Statsraad Lehmkuhl.

I kväll kommer de tre norska fartygen som med sina besättningsmän ska delta i årets upplaga av Tall Ships Race.

Fartygen kommer att ligga förtöjda vid nedre delen av Tullkammarkajen i Halmstad.

Samtliga fartyg befinner sig bland de fyra bäst placerade fartygen i The Tall Ships Races. De pausar här i Halland innan nästa tävlingsetapp går igång.