VARBERG

Kommunal mat i privat regi?

Varbergs kommun kan komma att privatisera delar av kommunens matlagning. Matlagning på entreprenad kan bli aktuellt inte bara på små orter. Även de befintliga åtta stora tillagningsköken kan beröras.

Frågan har diskuterats, bekräftar servicenämndens ordförande ViviAnne Johansson (C).

– Det har vi pratat om faktiskt. Vi har inte kommit så långt att vi satt det i verket, men det är en möjlighet.

I Hallandsekot på måndagen sade ViviAnne Johansson att hon i princip positiv till att ha fler tillagningskök än de åtta centrala kök som finns i dag i Varbergs kommun.

Kommunstyrelsen får nu därför frågan på sitt bord om alternativa driftformer av kommunala kök.

En annan följd av det kan bli att några av de befintliga kommunala köken kan hyras ut till någon som vill driva dem i privat regi.

I första hand lär det i så fall bli något av de större och något av de mindre köken, tror Johansson.

Tidigare har delar av kommunens städning lagts ut på entreprenad.

Frågan om att göra detsamma med maten är dock i ett tidigt stadium och det lär dröja innan en eventuell upphandling genomförs.

– Det kan ju komma framöver. Det tar tid att arbeta fram ett förfrågningsunderlag som vi kan gå ut med, säger servicenämndens ordförande ViviAnne Johansson.

Magnus Hagström
magnus.hagstrom@sr.se